Square Dance Club
"Border U-Turn Back"

(gegr./založen/estd. 1967)

 
Squaredance??
Was ist Squaredance? • Co je square dance?

Tanzplatz • místo tancování • dance location
Bürgersaal / občanský sál / civic hall,
Am Dorfplatz 4, OT Martinlamitz, 95126 Schwarzenbach a. d. Saale

(südöstlich der Stadt Hof im Landkreis Hof • jihovýchodě od města Hof v okresu Hof • southeast of the town of Hof in Hof county)
Ein Transfer für Kurgäste des nahen Heilbades Bad Elster kann organisiert werden.
Jsme jen kousek za hranicemi (27 km od e), např. když máte kúru ve Františkových Lázních.

Karte • mapa • map

Tanzprogramme • taneční programy • dance programs
Freitag/pátek/Friday:
20:00 Uhr/hodin / 8:00 pm

Mainstream-Class und/a/and Mainstream und/a/and Plus
Caller: Klaus Schubert / Steffen Marschner
Jeden ersten Freitag im Monat tanzen wir in traditioneller Squaredance-Kleidung.
Každý první pátek mesíce tancujeme v tradičném stylu oděvu squaredance.
Each first Friday of the month we dance in traditional square dance outfit.

16.02.2018: kein Tanz (Klubabend fällt aus) / není tanec (klubový večer odpadá) / no dance (club night cancelled)
30.03.2018: kein Klubabend (Karfreitag) / není klubový večer (Velký pátek) / no club night (Good Friday)
05.10.2018: neuer Kurs beginnt (Anfrage) / nový kurz začíná (žádost) / new class starts (request)

Dienstag/úterý/Tuesday:
20:00 Uhr/hodin / 8:00 pm

Advanced-1-Class und/a/and Advanced 2
Caller: Klaus Schubert / Steffen Marschner
20.02.2018: kein Tanz (Klubabend fällt aus) / není tanec (klubový večer odpadá) / no dance (club night cancelled)
25.12.2018: Kein Klubabend (Frohe Weihnacht) / není klubový večer (Veselé Vánoce) / no club night (Merry Christmas)


Kontakte • kontakty • contacts
Vroni Wendt: 09281 18786
E-Mail: butb[at]freenet.de

Special • akce • special
50 Jahre/let/years  •  SDC Border U-Turn Back  •  1967 – 2017
Tomáš Machalík + David Dvořák + Michal Beneš + Alexander Wallerer
Danke, dass ihr alle da wart! • Děkujeme, že jste byli všichni tady! • Thank you all for having been here!
Fotogalerie: 50 Jahre, 2017 / galerie fotek: 50 let, 2017 / photo gallery: 50 years, 2017 Fotos: G. Hornfischer
Fotogalerie: 45 Jahre, 2012 / galerie fotek: 45 let, 2012 / photo gallery: 45 years, 2012 Fotos: Frank Ratzke

Nachtrag • doplněk • supplement
Dies ist die allererste deutsche Website über Squaredance mit Informationen auch in tschechischer Sprache.
To je nejprvnější německá stránka o square dance s informacemi i v češtině.
This is the very first German web site on square dance with information also in Czech language.

Dies ist eine private Website des Steffen Marschner aus Markneukirchen, welche den SDC Border U-Turn Back vorstellt.
Ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Inhalte verlinkter Seiten und deren Links und distanziere mich somit strikt davon.
To je soukromá webová stránka Steffena Marschnera z Markneukirchenu, která představuje SDC Border U-Turn Back.
Nejsem odpovědný za nějaký obsah spojených stranek a její spojky, tudíž se striktně distancuju od těch.
This is a private web site of Steffen Marschner from Markneukirchen that introduces the SDC Border U-Turn Back.
I'm not responsible for any contents of linked sites and their links, so I dissociate from them strictly.


Copyright: © stema 2003 – 2018